• Image 1
  • Image 2
  • Image 3
  • Image 4
  • Image 5
  • Image 6

Përvoja më e madhe


Me mbi 300 000 automjete të inspektuara që nga viti 1978 deri më sot.

Ekspertiza më e madhe


Me njëzet ekspertë të lartë në fushën e automjeteve.

Pajisja më e mirë


Me paisjet më moderne për testimin e automjeteve.